De Klipper Zorg (DKZ) is een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt 24-uurs zorg en ondersteuning, die passen bij de manier waarop bewoners hun leven willen leven. 

DKZ werkt op ontwikkeling van haar bewoners, met als doel dat zij zo veel als mogelijk zelf de regie hebben en zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun woonomgeving. De kwaliteit van leven staat voorop!

Lees meer

In de visie van De Klipper Zorg staan de bewoners centraal. Wij zien wonen als een belangrijk onderdeel van het leven, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. 

Bewoners wonen in een appartement in een kleinschalige woonvoorziening, waarbij het wonen en de zorg gescheiden zijn. Bewoners hebben een huurovereenkomst met De Klipper Zorg, waarbij het wonen en de zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Lees meer

Het streven is om voor iedere bewoner een passende dagactiviteit te creëren, naar interesse en vermogen. Het uitgangspunt is dat werken of dagbesteding ieder mens een positief zelfbeeld geeft. Door deel te nemen aan arbeidsmatige processen, hoe gering ook, wordt een mens een zinvol onderdeel van de samenleving. 

Op De Klipper bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan dagbesteding, maar dagbesteding kan ook ingekocht worden bij andere organisaties.

Lees meer

Naast werken of dagbesteding is recreëren en invulling van de vrije tijd een belangrijke bezigheid. Ook hier geldt dat een mens wil deelnemen aan de samenleving. 

Regelmatig worden er met name in het weekend activiteiten georganiseerd in de gezamenlijke huiskamer, zoals spelletjesavonden, optredens, etc.

Uitstapjes, zowel in groepsverband als individueel, worden door het jaar heen regelmatig ondernomen. Ook gaan we op vakantie met bewoners die dat graag willen.

Lees meer

De Klipper Zorg, voel je prettig en veilig

Stichting De Klipper Zorg is een zorgorganisatie waarbij mensen met een lichte verstandelijke beperking ondersteund worden in een beschermd leefklimaat op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid

De Klipper Zorg levert een bijdrage aan de integratie van mensen die vanwege hun beperking niet zelfstandig kunnen wonen. Onze missie is het bieden van vraaggestuurde begeleiding binnen de drie pijlers: 

De Klipper Zorg vindt het belangrijk een cultuur te ontwikkelen waarin de bewoners zich thuis en veilig voelen! De essentie is 'zo gewoon als mogelijk en bijzonder waar nodig'.

Het gaat om een 24-uurs zorg-  en woonvoorziening voor 24 mensen, waarbij de zorgvraag centraal staat en sturend is. 

 

Hart icoontje

De relatie als uitgangspunt

De Klipper Zorg werkt vanuit de relatie, dat wil zeggen dat ieder mens zichzelf ontwikkelt in relatie tot de ander.
Zonder sociale contacten vereenzaamt het individu en stagneert persoonlijke ontwikkeling.