Medezeggenschap en klachtenregeling van De Klipper Zorg

De Klipper Zorg is aangesloten bij de LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). De LSR kan worden ingeschakeld door bewoners en/of naasten. De LSR heeft de volgende taken:

 • Informatieverstrekking, behorend bij de bijstand en ondersteuning bij onvrede en klachten;
 • Aanspreekfunctie;
 • Ondersteuning bij klachten, klachtenbegeleiding en bemiddeling;
 • Signalering en registratie.

Hannie Kämink is de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor De Klipper. Zij is bekend bij de bewoners van de Klipper. Ze komt minimaal 2x per jaar op De Klipper op de koffie.

De CVP, Hannie Kämink is te bereiken op: telefoon: 06-19 46 23 91; h.kamink@hetlsr.nl

 

Binnen De Klipper Zorg gaan we als volgt om met medezeggenschap van bewoners en/of verwanten:

Maandelijks is er een huiskameroverleg. Hier gaat het er om hoe de bewoners met elkaar willen leven op De Klipper en vooral hoe ze dit vorm willen geven in de gezamenlijke ruimten. Centraal staan:

 • Omgangsvormen
 • Praktische afspraken, bijvoorbeeld over:
  - koffietijden
  - activiteiten

Twee maal per jaar sluit de leidinggevende aan bij het huiskameroverleg en vraagt advies aan de bewoners over beleidszaken, inrichting van het pand, pb-schappen, enz. Verder worden bewoners betrokken bij:

 • werving van nieuwe medewerkers; twee bewoners nemen plaats in de sollicitatiecommissie;
 • het wekelijks samenstellen van de menulijst;
 • de aanschaf van inventaris, dienstauto, enz.
 • het kiezen van uitstapjes, activiteiten en bewonesvakanties.

In de gezamenlijke huiskamer is een ideeënbus aanwezig.

De adviesgroep van ouders en naasten wordt betrokken bij ontwikkelingen en komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die voor De Klipper Zorg van belang zijn.

Geschillencommissie
De Klipper Zorg is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.