De Klipper Zorg en zijn financiering

Bij de Klipper Zorg zijn wonen en zorg gescheiden

Financiering van de Zorg

De bewoners vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) omdat zij 24-uurs zorg in de nabijheid nodig hebben. Ze hebben een CIZ-indicatie VG 3 tot 6 (zorgprofiel). Bewoners hebben een Volledig Pakket Thuis (VPT)-financiering. Bij een VPT zijn de maaltijdkosten inclusief.

Financiering van het wonen

De woonlasten komen voor eigen rekening, waarbij de bewoner een beroep kan doen op huurtoeslag.

 

de-klipper-zorg-tulpen