USPs De Klipper Zorg
 • 0575 - 522 217
 • info@deklipperzorg.nl
 • Over De Klipper Zorg

  De kenmerken van De Klipper Zorg

  • Bewoners voelen zich er thuis (levensloop bestendig);
  • Wonen en zorg zijn gescheiden;
  • Bewoners vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz);
  • De regie ligt zoveel als mogelijk bij de bewoner;
  • Goedschalig, grote betrokkenheid, bekende gezichten;
  • Behouden van het eigen netwerk: in de buurt, stad, regio;
  • Kwalitatief goede en ruime appartementen;
  • Huiselijk en vertrouwd;
  • Aandacht voor gezamenlijkheid, o.a. door opzet van gezamenlijke activiteiten;
  • Medewerkers zijn deskundig;
  • Het wooninitiatief staat midden in de samenleving!