Over De Klipper Zorg

De kenmerken van De Klipper Zorg

 • Bewoners voelen zich er thuis (levensloop bestendig);
 • Wonen en zorg zijn gescheiden;
 • Bewoners vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 • De regie ligt zoveel als mogelijk bij de bewoner;
 • Goedschalig, grote betrokkenheid, bekende gezichten;
 • Behouden van het eigen netwerk: in de buurt, stad, regio;
 • Kwalitatief goede en ruime appartementen;
 • Huiselijk en vertrouwd;
 • Aandacht voor gezamenlijkheid, o.a. door opzet van gezamenlijke activiteiten;
 • Medewerkers zijn deskundig;
 • Het wooninitiatief staat midden in de samenleving!